Thịt bò Úc

Thịt bò úc xay

29,900đ/100gr 

Thăn bò Kimberley

32,900đ/100gr 

Sườn bò Úc

59,900đ/100gr